منو های اصلی
Skip to Content

انتخاب دکتر حجازی زاده به عنوان استاد نمونه

خانم  دکتر  زهرا حجازی زاده  عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی و قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 96-95 معرفی شدند . قطب علمی این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماید .انشا الله شاهد موفقیت های روز افزون ایشان باشیم .