منو های اصلی
Skip to Content

نشست هوش اکولوژیک و محافظت از آینده دانشگاه ( با تاکید بر ریسکهای زیست محیطی ) برگزار شد

نشست هوش اکولوژیک و محافظت از آینده دانشگاه ( با تاکید بر ریسکهای زیست محیطی )  برگزار شد 

قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی روز  سه شنبهمورخ96/8/16 ساعت 9 کارگاهی با عنوان هوش اکولوژیک و محافظت از آینده دانشگاه (با تاکید بر ریسکهای زیست محیطی ) با سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه در سالن دانشکده علوم با حضور ریاست قطب جناب اقای دکتر علیجانی ، رییس دانشکده جناب آقای دکتر جلالیان ، اعضای هیات علمی و دانشجویان برگزار کرد .